RESEVILLKOR FÖR FOTBOLLSRESOR

Resevillkor, fotbollsresor, hockeyresor och Formel 1-resor

Inom en vecka efter bokningstillfället erhåller ni en bekräftelse och faktura för anmälningsavgiften. Vid bokning närmare än 2 månader före avresa skickas slutfaktura direkt vid bokningen. Slutbetalning av resan skall vara Eurotravel Sports tillhanda senast 28 dagar före avresan. Omgående efter slutbetalning erhåller resenärerna alla nödvändiga färdhandlingar och program (i viss fall skickas färdhandlingen samtidigt som bokningsbekräftelsen). Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen och alla färdhandlingar om omgående påtala eventuella felaktigheter. Eventuellt muntliga löften skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.

Evenemangsbiljetter
Bokade biljetter till evenemang (fotbollsmatcher, hockeymatcher, konserter, musikaler etc.) är ej återbetalningsbara.

Fotbollsmatcher i Europas på helgerna spelas normalt fredag kväll, lördag eller söndag. Vi rekommenderar därför våra resenärer att resa fredag - måndag. Kontakta oss för information för matcher som spelas på vardagar. Matchdagen kan ändras med kort varsel. Det åligger resenären att kontrollera eventuell ändring av speldag och speltid före avresan.

Eurotravel Sports har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisad från arenan på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare. Vi rekommenderar att inte bära matchtröja eller halsdukar på arenan. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i de lagar/regler som gäller på det aktuella evenemanget.

Till de flesta matcher kan vi endast garantera att sittplatsbiljetterna fördelas parvis. Fråga oss vid bokningstillfället om ni vill veta vad som gäller vid just den match ni skall se.

I många fall levereras matchbiljetterna till hotellet. Om du som resenär inte fått biljetterna levererade 11.00 matchdagen måste du ringa till oss på Eurotravel Sports. Vi ansvarar inte för biljetter som inte levererats om resenären inte ringt till oss och påtalat detta.

Flygresan
Bokningen är bindande för båda parter direkt när den bekräftats av Eurotravel Sports. Normalt är det inte möjligt att boka om eller ändra namn på flygbiljetterna och i de flesta fallen är det heller inte möjligt att få någon återbetalning vid eventuell avbokning. Kontakta oss för information om vad som gäller för just din flygresa. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Eurotravel Sports ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan.

Avbeställning
Exakta avbokningsregler finns på din bokningsbekräftelse. Bokningen är bindande då vi bekräftat den antingen muntligen eller i skrift. I de flesta fall ställer vi ut flygbiljetten direkt vid bokningstillfället efter muntligt godkännande från kunden. Avbokningskostnaden för flygbiljetten är i de flesta fall 100%. Köpta evenemangsbiljetter är ej återbetalningsbara. Om ni vill veta vad som gäller för din resa ber vi dig fråga oss innan ni beställer.

Adressändring
Eventuella adressändringar inklusive mailadress och ändring av mobilnummer måste meddelas Eurotravel Sports omgående. Detta för att vi skall kunna nå er med information om eventuella tidtabellsändringar eller liknande som är viktigt för resans genomförande.

Reklamation
Eventuell reklamation skall påtalas Eurotravel Sports senast två månader efter hemkomsten. För att undivka missförstånd föredrar vi att reklamationer skickas skriftligen till Eurotravel Sports via mail eller post. Inkommer reklamation senare än två måndaer efter avslutad resa bektas/behandlas den ej.

Pass och eventuella visum
Resenären är skyldig att medföra pass vid resor utanför Norden.
Att ha giltiga pass- och eventuella visumhandligar är resenärens egna ansvar.
Vid sökande av visum kan Eurotravel Sports vara behjälpliga, detta mot ett arvode från SEK 500 per ärende.

Eurotravel Sports tar inte ansvar om resenären nekas visum (vi rekommenderar att visumansökan görs före bokning). Eurotravel Sports ansvarar heller ej om någon resenär nekas inresa i något land av anledning utanför vår kontroll.

Minimiantal deltagare
Vid resor där vi reserverar oss för ett minimum antal deltagare (anges i så fall på bokningsbekräftelsen) förbehåller vi oss rätten att ställa in om antalet deltagare inte uppnås. I vissa fall kan resan genomföras ändå, men då med en ökad kostnad (beslutas i samråd med resenären). Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan.

Övrigt
Eurotravel Sports AB reserverar sig för ändring av resplan/resväg eller priser som kan ske på grund av omständigheter utanför Eurotravel Sports kontroll såsom valutaförändringar, höjda transportkostnader, väg- och/eller flygplatsavgifter, förändrat antal resenärer etc.