RESEVILLKOR FÖR TRÄNINGSLÄGER

Resevillkor, träningsläger

Efter bokat träningsläger
Inom 10 dagar erhåller ni en bokningsbekräftelse ihop med en faktura. En delbetalning om 300:- per person och eventuellt avbeställningsskydd skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokningstillfället. Betalning sker till oss på Eurotravel Sports. Först när anmälningsavgiften är oss tillhanda är ni definitivt inbokade. Slutbetalning sker mot faktura senast 28 dagar före avresan.

Speciella önskemål
Vi försöker i yttersta grad ordna er resa efter era behov och önskemål, men detta är endast möjligt om ni i god tid före avresan meddelar oss alla specifika detaljer. När ni bokar resan är det viktigt att ni meddelar oss om det är någon som är vegetarian, muslim (och ej äter griskött) eller har någon matallergi, om extra dubbelrum/enkelrum på hotell (mot tillägg) behövs. Meddelas denna typen av önskemål senare än 4 veckor före avresa kan vi inte garantera att det är möjligt att arrangera.

Avbeställningsskydd
För resor som kostar under 2.000:-85:-/person (grupper min 10 personer)
För resor som kostar över 2.000:-125:-/person (grupper min 10 personer)
För resor som kostar över 5.000:-175:-/person (grupper min 10 personer)
Avbeställningsskyddet tecknas i samband med bokningen av resan – som en extra trygghet. Det gäller vid avbeställning p.g.a. akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar resenären själv eller make/maka (alt. sambo), barn, förälder eller syskon. Förutsättningen för att skyddet skall gälla är ett giltigt läkarintyg, som skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter hemkomsten. Om dessa villkor uppfylls blir resans pris återbetalt – förutom en expeditionsavgift (f n 200:-/person) samt avgiften för avbeställningsskyddet.

Avbeställning
Kostnaden för avbokning tidigare än 60 dagar före avresan är 200:-per deltagare eller max 5.000:-för hela gruppen. Vid avbokning mellan 60 och 30 dagar före avresan är anmälningsavgiften förverkad. Vid avbeställning mellan 30 dagar och 48 timmar före avresa återbetalas 50% av det totala priset för resan. Vid avbeställning senare än 48 timmar före avresa sker ej någon återbetalning.
OBS! Särskilda regler gäller för flygresor.
Befrielse från ovanstående kan erhållas om ett särskilt avbeställningsskydd tecknas hos oss (se ovan). Vi reserverar oss för oundvikliga kostnader vi i förekommande fall kan få vidkännas.

Resa
Pris på bussresa är baserat på ett minimiantal passagerare per buss. Underskrids detta antal påverkas priset för samtliga resenärer. Eurotravel Sports AB frånsäger sig allt ansvar för ev. kvarglömt bagage på resmålet, i bussen, på flyget, på båten eller på upphämtningsstället. Eurotravel Sports äger rätt att intill avresan ändra resväg, färdsätt och/eller resmål på grund av omständigheter utanför Eurotravel Sports kontroll såsom force majeure, fullbokning av färjor eller otillräckligt antal resenärer.

Flygresan
Eurotravel Sports ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresa. Respektive flygbolag har egna regler vid föreningar av passagerare och bagage. Flygföretagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Kontakta respektive flygbolag för närmare information. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Eurotravel Sports ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan.

Bokningen är bindande för båda parter direkt när den bekräftats av Eurotravel Sports. Normalt är det inte möjligt att boka om eller ändra namn på flygbiljetterna och i de flesta fallen är det heller inte möjligt att få någon återbetalning vid eventuell avbokning. Kontakta oss för information om vad som gäller för just din flygresa.

Beställarens ansvar
Det åligger beställaren/ledaren av resan att ansvara för att all information och alla regler om resan når samtliga deltagare före avresan.

Reseförsäkring
Se till att er försäkring gäller då Eurotravel Sports och respektive hotell och transportföretag fritar sig från allt ansvar för skada och åverkan som eventuellt kan uppstå under resan. Som ett komplement kan ni teckna separat reseförsäkring med exempelvis Europeiska. Har ni några frågor om försäkringen kan ni kontakta Europeiska på 0770-45 69 00.
Vänligen notera att vid matchspel utomlands gäller inte RF:s försäkring till fullo. Olika förbund har olika avtal med Folksam vilket innebär att du bör kontrollera med ditt kansli att dina spelare är försäkrade för till exempel akut sjukdom, skador, hemtransport vid läger/cup utomlands etc. Ytterligare information kan fås genom Folksams Idrottsenhet på tel: 08 – 772 87 87 eller fax: 08 – 772 86 40.

Färdhandlingar
Under de sista 6 veckorna före avresa arbetar vi och våra samarbetspartners med förberedelserna. Av olika anledningar kan det ibland dröja in i det sista innan det slutgiltiga programmet är klart. Så snart vi erhållit programmet översändes det till er inop med eventuella andra färdhandlingar såsom flyg- och färjebiljetter (under förutsättning att slutbetalningen är erlagd). Detta sker normalt ca 1 vecka före avresa.

Träningsfaciliteter
Vi har godkänt alla träningsfaciliteter på våra anläggningar. Vid dålig väderlek (t ex mycket regn, tjäle i marken, snö) kan det inträffa att de godända faciliteterna inte går att använda. Om träningen då måste flyttas till alternativ anläggning eller om det inte går att använda någon anläggning alls är det att betrakta som force majeure och någon ersättning för detta utgår ej. Eventuell transfer till alternativ träningsplan ingår heller inte i resans pris. Om alternativa träningsfaciliteter är fördyrande bekostas det av laget.

Träningsmatch
Vi gör alltid vårt yttersta för att arrangera träningsmatcher åt de lag som önskat det. I vissa perioder kan det på grund av att serispel pågår på orten vara svårt. Vi blir därför ibland tvugna att arrangera en match på en närliggande ort. Om det krävs en busstransport för att ta sig till träningsmatchen ingår inte kostnaden i resans pris. I Spanien och Italien får de gästande lagen oftast även stå för planhyra och domarkostnad.

Allmänna bestämmelser
Enligt Svenska Resegarantilagen har vi ställt resegaranti hos kammarkollegiet och resorna genomförs enligt allmänna resevillkoren för paketresor. Vi reserverar oss för force majeure, tryckfel, inställande av resa som inte samlar tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll som kan försvåra/förhindra resans genomförande. Vi reserverar oss också för prishöjningar utanför vår kontroll.

Förbehåll
All information är sammanställd med stor försiktighet. Eurotravel Sports och våra samarbetspartners förbehåller sig dock rätten till ändringar och anpassningar av programmen om så skulle anses nödvändigt. Vi fråntar oss allt ansvar för t.ex. domarens tolknings av regler, motståndarnas uppträdande vid träningmatch etc. . Ev. klagomål/reklamationer måste vara oss tillhanda senast 15 dagar efter hemkomst. Reklamationer som inkommer senare än 15 dagar efter hemkomst godkänns/behandlas ej.

Visum, pass och sanktioner
Alla svenska medborgare som reser utanför norden skall ha sitt pass med sig. Kontrollera att passet är giltigt i god tid före avresan. Alla utländska medborgare bör undersöka med respektive ambassad om de behöver visum för genomresa eller vistelse i de aktuella länderna. Visumansökningen kan dra ut på tiden och bör därför göras omgående.
Att ha giltiga pass- och visumhandlingar är resenärens egna ansvar.
Vi ansökan av visum kan Eurotravel Sports vara behjälpliga, detta mot ett arvode från SEK 500 per ärende.
Dessutom skall varje lag som reser utomlands på ett träningsläger i god tid anmäla detta till sitt lokala förbund.